Borregaard: Notice of Borregaard's Annual General Meeting 2017

The Annual General Meeting of Borregaard ASA will be held on 20 April 2017 at 14:00 at the Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo, Norway.The following documents are attached:– Notice of the Annual General Meeting
– Guidelines for remuneration of senior management
– Recommendations of the nomination committee
– Articles of association
Notice of attendance must be received no later than 12:00 on 18 April 2017.The notice will be sent to all shareholders today. Notice of the Annual General Meeting and other documents relating to items of business, as well as further information concerning the rights of shareholders, may be found at www.borregaard.com.The Annual General Meeting will be simultaneously interpreted to English. The meeting will be webcasted in Norwegian and English, and can be followed at www.borregaard.com.Registration will open at 13:00 at the date of the Annual General Meeting. A light meal will be served before the meeting.Borregaard ASA
Sarpsborg, 30 March 2017
Contact
Lotte Kvinlaug, Investor Relations Officer, +47 92 28 69 09
This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.Attachments:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2b7a995b-95fb-4a2f-a965-0071ddaff138Attachments:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2e7543cb-e36c-40c7-bbc0-e947d31b2262Attachments:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8da759f7-d29e-46d8-9e34-0b1646e61f16Attachments:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5746c4aa-a778-4246-bfbe-84860620665b

Borregaard: Annual Report 2016

Borregaard ASA (“Borregaard”, OSE ticker: BRG)Borregaard’s Annual Report 2016 is published.
To order a printed version of this report, see www.borregaard.com. A pdf-version of the report is attached.
Borregaard ASA
Sarpsborg, 30 March 2017
Contacts
Tone Horvei Bredal, Communication Manager, +47 92 46 77 11
Lotte Kvinlaug, Investor Relations Officer, +47 92 28 69 09
This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.Attachments:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/83462e18-202a-4606-91ea-016315cf0cdc

Aker Solutions to Acquire Norwegian Oil-Services Provider Reinertsen

March 30, 2017 – Aker Solutions agreed to buy oil-services provider Reinertsen to build on its position as a leading maintenance and modifications supplier offshore Norway.The asset deal is set to be concluded in the second quarter, giving Aker Solutions ownership of Reinertsen’s Norwegian oil and gas services business. The agreement excludes Reinertsen’s liabilities as of December 19, 2016, when the company went into debt negotiation proceedings. The purchase price is NOK 212.5 million.Reinertsen, the third-largest maintenance and modifications supplier offshore Norway with about 700 employees, has its main offices in Trondheim and Bergen, where Aker Solutions also has a solid presence. The company’s order backlog contains key maintenance and modifications contracts with Statoil, including a minimum six-year framework agreement awarded in December 2015. It also has some smaller subsea services and engineering contracts.“Combining our capabilities will boost our presence in the Norwegian maintenance and modifications market, helping to safeguard core competencies at key locations and positioning us for a market recovery,” said Luis Araujo, chief executive officer of Aker Solutions. “Our companies also have a history of collaborating offshore Norway that we will build on to the benefit of our customers.”The companies worked together from 2002 to 2010 on projects offshore Norway through the Aker Reinertsen joint venture. Reinertsen employees in Trondheim and Bergen will be moved to local Aker Solutions offices as part of synergies to be generated.“We’re glad to have found a new home for our oil and gas business after a very difficult time for our company,” said Thomas Reinertsen, deputy CEO of Reinertsen. “Short term we still face some challenges, but in the longer term this move will secure jobs in central Norway and enable us to continue our strong tradition of delivering high-quality services.”Reinertsen had revenue of about NOK 800 million in 2016 and is expected to contribute positively to Aker Solutions’ earnings from 2018.“We welcome the Reinertsen employees to Aker Solutions and expect the integration of our two businesses to further strengthen our leading project execution,” said Araujo. “While the global oil-services market remains challenging, we are seeing some signs of improvement, particularly in the brownfield segment.”The acquisition is subject to approval by the Norwegian competition authorities.ENDSMedia Contacts:
Bunny Nooryani, tel: +47 67 59 42 71, mob: +47 480 27 575, e-mail: bunny.nooryani@akersolutions.com
Stina Kildedal-Johannessen, tel: +47 55 22 28 00, mob: +47 934 12 301, e-mail: stina.kildedal-johannessen@akersolutions.com
Investor Contacts:
Per Christian Olsen, tel: +47 67 51 36 58, mob: +47 900 29 077, e-mail: per.christian.olsen@akersolutions.com
Aker Solutions is a global provider of products, systems and services to the oil and gas industry. Its engineering, design and technology bring discoveries into production and maximize recovery. The company employs approximately 14,000 people in about 20 countries. Go to http://akersolutions.com for more information on our business, people and values.This press release may include forward-looking information or statements and is subject to our disclaimer, see http://akersolutions.com

Aker Solutions kjøper oljeserviceleverandøren Reinertsen i Norge

30. mars 2017 – Aker Solutions kjøper oljeservicevirksomheten Reinertsen for å styrke sin posisjon som en ledende leverandør av vedlikeholds- og modifikasjonstjenester i det norske offshore-markedet.Virksomhetsoverdragelsen forventes å bli gjennomført i andre kvartal, og innebærer at Aker Solutions vil overta Reinertsens olje- og gasseiendeler i Norge. Avtalen ekskluderer Reinertsens gjeld per 19. desember 2016, da selskapet leverte inn begjæring om gjeldsforhandlinger. Kjøpsprisen er 212,5 millioner kroner.Reinertsen, som har om lag 700 ansatte, er den tredje største vedlikeholds- og modifikasjonsleverandøren offshore Norge. Selskapets største kontorer er i Trondheim og Bergen, hvor Aker Solutions også har en solid tilstedeværelse. Reinertsens ordrereserve består blant annet av nøkkelkontrakter med Statoil for vedlikehold og modifikasjoner, inkludert en rammekontrakt på minst seks år som ble tildelt i desember 2015. Ordreboken inneholder også noen mindre ingeniør- og subsea-servicekontrakter. – Ved å kombinere kunnskapen og erfaringen som selskapene har, vil vi forsterke vår tilstedeværelse i det norske vedlikeholds- og modifikasjonsmarkedet. Dette vil bidra til å sikre kjernekompetanse på nøkkellokasjoner og posisjonere oss for en markedsoppgang, sier Aker Solutions-sjef Luis Araujo. – Selskapene har også en felles historikk med samarbeid som vi vil bygge videre på, til det beste for våre kunder.Fra 2002 til 2010 jobbet bedriftene sammen på prosjekter gjennom det felles eide selskapet Aker Reinertsen. Reinertsen-ansatte i Trondheim og Bergen vil bli overført til lokale Aker Solutions-kontorer for å kunne realisere noen av synergieffektene som planlegges fremover.– Vi er glade for å ha funnet et nytt hjem til vår olje- og gassvirksomhet etter en svært vanskelig tid for selskapet vårt, sier Thomas Reinertsen, visekonsernsjef i Reinertsen. – På kort sikt vil vi fremdeles møte på noen utfordringer, men langsiktig vil dette grepet sikre arbeidsplasser i Midt-Norge og gjøre oss i stand til å fortsette den lange historien vi har med å levere tjenester til høy kvalitet.Reinertsen hadde en omsetning på om lag 800 millioner i 2016. Det er forventet at oppkjøpet vil bidra positivt til Aker Solutions inntjening fra 2018.– Vi ønsker de ansatte i Reinertsen velkommen til Aker Solutions, og forventer at integreringen av våre to virksomheter vil ytterligere styrke vår allerede ledende prosjektgjennomføring, sier Araujo. – Det globale oljeservicemarkedet er fortsatt utfordrende, men vi ser tegn til bedring, særlig i segmentet for modne felt.Kjøpet er betinget av godkjennelse fra norske konkurransemyndigheter.SLUTTMediekontakter:
Bunny Nooryani, tel: +47 67 59 42 71, mob: +47 480 27 575, e-post: bunny.nooryani@akersolutions.com
Stina Kildedal-Johannessen, tel: +47 55 22 28 00, mob: +47 934 12 301, e-post: stina.kildedal-johannessen@akersolutions.com
Investorkontakter:
Per Christian Olsen, tel: +47 67 51 36 58, mob: +47 900 29 077, e-post: per.christian.olsen@akersolutions.com
Aker Solutions leverer produkter, systemer og tjenester til olje- og gassindustrien. Selskapets innovative teknologi og kompetanse bidrar til å etablere, øke og forlenge produksjon på oljefelt verden over. Aker Solutions har om lag 14.000 ansatte i rundt 20 land. Besøk http://akersolutions.com for mer informasjon.Denne pressemeldingen kan inneholde informasjon eller uttalelser om fremtiden og er underlagt vår disclaimer. Vennligst se http://akersolutions.com

Orkla ASA: Notice of Orkla's Annual General Meeting 2017

The Annual General Meeting of Orkla ASA will be held at Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgate 17, Oslo, on Thursday 20 April 2017 at 3 p.m.Notice of attendance must be received no later than 3 p.m. (Norwegian time) on 18 April 2017. Attached you will find the notice to the General Meeting, including appendices.The Notice is posted electronically or by mail to all shareholders. To order a printed version of the appendices to the Notice, see www.orkla.com.Notice of the Annual General Meeting and other documents relating to items of business, as well as further information concerning the rights of shareholders, may be found at www.orkla.com.The Annual General Meeting will be simultaneously interpreted to English, and both languages will be webcast at www.orkla.com.Registration will open at 1:30 p.m. on the date of the General Meeting, after which a light meal will be served.
This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5 -12 of the Norwegian Securities Trading Act.
Attachments:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6b8e9ef4-52b7-4fb3-b924-93cff07ac801Attachments:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1e447286-1669-4951-b2fb-fcb9893ce285Attachments:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8b0a249e-f5a6-43c5-89d7-db0d2a183397Attachments:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/05e89505-bd05-4ddb-b145-ca4bb333fffb

Orkla ASA: Innkalling til Orklas ordinære generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling i Orkla ASA avholdes i Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo, torsdag 20. april 2017 kl. 15.00.Frist for påmelding er 18. april 2017 kl. 15.00 (norsk tid). Innkalling til generalforsamlingen, inklusive vedlegg, følger vedlagt.Innkallingen er sendt elektronisk eller per post til alle aksjonærer med kjent adresse. Ønskes en trykt utgave av vedlegg til innkallingen, kan disse bestilles på Orklas nettsider.
                                                                    
Innkalling og andre saksdokumenter samt nærmere opplysninger om aksjeeiers rettigheter er tilgjengelige på www.orkla.no.
Generalforsamlingen holdes på norsk med simultantolking til engelsk, og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no.Det vil åpnes for registrering kl. 13.30 på dagen for generalforsamling i Ingeniørenes Hus, hvoretter det blir en enkel servering.Orkla ASA
Oslo, 30. mars 2017

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Attachments:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0c22a5f7-0f59-4f8f-be26-c36b75b07491Attachments:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/21335ef1-fccf-48e9-8886-dae4812cd025Attachments:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/95750185-1c3e-4adf-b3c3-abc281eacac5Attachments:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ca5476a3-1840-4a8f-8bf7-b0b4b879c5cb